Viscerální terapie

O terapii

Viscerální manipulace je jemná, manuální terapie, která pomáhá harmonizovat napětí v okolí vnitřních orgánů a přispívá tak k jejich správnému fungování.

Co nejčastěji řešíme?

Vnitřní orgány jsou obklopeny pojivovou tkání (vazivové obaly a závěsy orgánů), která je drží v těle na svém místě. Zdravá pojivová tkáň by měla být dostatečně volná a snadno se pohybovat, aby umožnila orgánům pohyb vůči sobě, např. když rotujeme nebo ohýbáme trup.

Stažená nebo zanícená pojivová tkáň těmto malým, ale významným pohybům brání a to může zapříčinit nepohodlí v oblasti vnitřních orgánů a následně dysfunkci, která může vést až k omezení pohybu a vzniku bolestí i ve vzdálených částech těla např. v rameni. Lidské tělo je komplexní systém s mnoha vzájemně propojenými podsystémy, které všechny spolupracují, aby mohlo tělo správně fungovat. Když je některý z těchto systémů jakýmkoli způsobem narušen, tělo vytvoří kompenzaci, která se v čase může projevit právě obtížemi výše zmíněnými.

Příčinou zvýšení napětí vaziva může být:

Terapie je neinvazivní a bezbolestná, využívá jemných tlaků, tahů a specifických mobilizací orgánů vedoucí k relaxaci vaziva a harmonizaci napětí. Ve většině případů je doplněna o autoterapii v podobě specifických cvičení či autopressury.