Fyzioterapie dospělých

O terapii

Fyzioterapie dospělých je založena na důkladném vyšetření a následné cílené terapii, která dokáže pomocí speciálních fyzioterapeutických technik uvolnit stažená místa, či kloubní blokády a velice rychle pomoci od bolesti. Lidské tělo má neuvěřitelnou schopnost kompenzace a dlouhou dobu dokáže překonávat vysoké vytížení. Platí to i v pohybovém systému. Pokud přetížení nevěnujeme delší dobu pozornost, obtíže se mohou na těle různě řetězit a s tím je spojena i delší doba na jejich zahojení. Dle našich zkušeností vždy musí najít shodu v dlouhodobém řešení fyzioterapeut a klient, se kterým pracuje.

Co nejčastěji řešíme?

Věnujeme se také klientům, kteří prodělali úrazy či operace, kde vhodně zvolená fyzioterapie napomáhá k navrácení do aktivního života.

Koncepty a metody, které při své práci využíváme: