Informace pro klienty

Fyzioterapie přes pojišťovnu nebo jako samoplátce

V našem zařízení můžete využívat fyzioterapii buď prostřednictvím FT poukazu a nebo jako samoplátci. Pro fyzioterapii v rámci FT poukazu máme uzavřené smlouvy s pojišťovnami: VZP (111), OZP (207), ZPMVČR (211), VoZP (201), ČPZP (205) a RBP (213).

V případě, že se v tomto seznamu Vaše pojišťovna nenachází, nebo FT poukaz nemáte, můžete naše služby využít i jako samoplátce dle aktuálního ceníku.

Fyzioterapie formou samoplátectví doporučujeme využít i v případě, kdy jste rehabilitaci “na pojišťovnu” vyčerpali a máte zájem pokračovat v nastavené terapii a dále se zlepšovat.

Rozdíl mezi FT a K poukazem

Existují 2 typy poukazu (poukaz K a poukaz FT). Hlavní rozdíl těchto poukazů spočívá v tom, že poukaz K slouží k ošetření a vyšetření rehabilitačním lékařem, který Vám na základě Vašich potíži stanoví procedúry a vystaví FT poukaz. Až následně s poukazem FT se můžete objednat k nám do FYZIOCARE.

V případě, že Vám Váš ošetřující lékař předepsal fyzioterapii, mohl tak učinit skrze poukaz K, a nebo poukaz FT. Proto Vás žádáme o důkladnou kontrolu při objednávání, protože v našem zařízení poskytujeme péči jenom v rámci poukazu FT.

Rozsah péče na FT poukaz (počet terapií) ve FYZIOCARE

Ve FYZIOCARE mohou klienti využívat zdravotnickou péči, která je hrazena z veřejného zdravotního systému, a je tedy proplácena zdravotními pojišťovnami (seznam pojišťoven viz. výše). Tento systém je řízen určitými regulacemi a finančními limity. Z tohoto důvodu poskytujeme, po vzájemné domluvě se zájemci o ošetření v našem zařízení, standardně péči v rozsahu 6-ti návštěv. V závažnějších případech (neurologické, autoimunitní, …) lze péči rozšířit po vzájemné domluvě.

Registrace a objednání terapií

Objednat se k nám můžete telefonicky, e-mailem ale taky i osobně. Když k nám jedete poprvé, tak při registraci Vás poprosíme o sdělení potřebných osobních údajů: jméno a příjmení, rodné číslo, pojišťovnu, mobilní telefonní číslo a e-mailovou adresu. Váš e-mailový a telefonický kontakt slouží výhradně ke vzájemné komunikaci a sdělení potřebných informací v rámci poskytované zdravotní péče.

Administrativní poplatek

Administrativní poplatek slouží k pokrytí nákladů spojených se službami recepce, které zdravotní pojišťovny nehradí, ale zároveň jsou naprosto zásadní pro zajištění špičkové péče ve FYZIOCARE s.r.o. Službami recepce se rozumí zejména telefonická a elektronická komunikace při objednávání nových klientů, přeobjednávání či rušení terapií stávajících klientů. Dále také úkony spojené s vysvětlením Informovaného souhlasu a zakládání zdravotnické dokumentace při příchodu (před první terapií). V neposlední řadě zajištění čistého, přátelského a milého prostředí včetně nabídky filtrované vody či kávy. Recepce je také nápomocna maminkám, které přichází s dětmi a kočárky.

Administrativní poplatek je spojen s úkony (viz. výše) každého nového FT poukazu. Tento poplatek je placen před zahájením fyzioterapeutické péče. Jeho aktuální výšku naleznete v ceníku.

Změna nebo zrušení objednaného termínu

Objednaný termín fyzioterapie je možné změnit nebo zrušit pomocí telefonu či e-mailu nejpozději 24h před domluvenou návštěvou. Recepce je telefonicky k dispozici po celou pracovní dobu. Proto žádáme informovat o absenci, jakmile to jen bude možné, abychom mohli uvolněný termín nabídnout čekajícím klientům.

V případě pozdní omluvy, nebo Vaší nepřítomnosti na domluveném termínu bez udání důvodu, si naše zařízení vyhrazuje právo inkasovat poplatek za absenci na terapii. Tento poplatek alespoň částečně hradí náklady spojené s organizací a personálním zajištěním termínu terapie. Jeho aktuální výšku naleznete v ceníku.

Při pozdním omluvení, či neomluvení, se termín terapie nenahrazuje. Při opakovaném pozdním omluvení, či neomluvení, zaniká nárok na další ošetření, anebo péče bude pokračovat po uhrazení ušlých finančních nákladů. Tato pravidla jsou zahrnuta v informovaném souhlasu, který Vám bude předložen k podpisu při první návštěvě.

Jak fyzioterapie probíhá a co si vzít s sebou?

Na první návštěvě se vás fyzioterapeut bude dotazovat na vaše současné obtíže, nemoci, se kterými se léčíte, prodělané úrazy a případné operace, užívané léky, apod. Pokud jste již absolvovali nějaká vyšetření související s vaším problémem, je dobré přinést s sebou potřebnou lékařskou dokumentaci (např. neurologické vyšetření, popis RTG/MRI/CT).

Následně si vás fyzioterapeut podrobně vyšetří – komplexní kineziologické vyšetření. Vyšetření a následné terapie většinou probíhají ve spodním prádle, takže si s sebou nemusíte brát žádné speciální oblečení. Pokud však budete chtít, můžete si pro svůj komfort přinést sportovní oblečení (např. ženy krátké legíny a sportovní podprsenku, muži krátké kraťasy). U obtíží, které nepotřebují důkladné vyšetření celého pohybového aparátu (např. zlomeniny drobných kostí rukou), může terapie probíhat i ve vašem běžném oblečení.

Standardní délka terapie u nás trvá 25-55 minut v závislosti na domluvě klienta s fyzioterapeutem. První terapie bývá zpravidla delší, neboť zahrnuje komplexní kineziologické vyšetření.

Všechny klienty žádáme, aby na terapii nosili adekvátní spodní prádlo a oblečení, dodržovali zásady osobní hygieny a těsně před terapií nekouřili.