Fyzikální terapie

O terapii

Fyzikální terapie je praktické využití fyzikálních léčebných postupů a metod na lidské tělo.

magnetoterapie

Magnetoterapie

Magnetoterapie je šetrná metoda fyzikální terapie, kde působením pulzního magnetického pole dochází k ovlivňování tkání lidského těla na buněčné úrovni, což vede ke zmírnění některých zdravotních potíží a podporuje samoléčebné procesy v lidském těle.

Elektroterapie

Kontaktní elektroterapie využívá různé formy elektrického proudu, který je do organismu přiváděn přes kůži. Funguje na principu stimulace postižených nervů a svalů střídavým elektrickým proudem o různé frekvenci a průběhu. Její aplikace není bolestivá, ale v závislosti na typu a intenzitě voleného proudu můžete pociťovat mravenčení, pulzace nebo různě intenzivní brnění.

elektroterapie

Terapeutický ultrazvuk

Ultrazvuk je mechanické vlnění, kde v ultrazvukovém aplikátoru dochází ke kmitům krystalu. Tyto kmity se přenášejí na povrch těla a hlouběji do tkáně pomocí gelu. Vlivem ultrazvuku dochází k mikromasáži a k lokálnímu zvýšení teploty tkání.

Kombinovaná terapie

Jedná se o spojení elektroterapie a terapeutického ultrazvuku, kde ultrazvuková hlavice nahrazuje jednu elektrodu. Kombinovaná terapie je jednou z nejúčinnějších metod pro vyhledávání a odstraňovaní reflexních změn ve svalech v rámci fyzikální terapie. Slouží ke zmírnění či odstranění povrchových nebo hluboko uložených spoušťových bodů, tzv. trigger pointů. Trigger pointy jsou bolavá místa ve svalech, která jsou způsobena zvýšeným napětím svalových vláken a ty vyvolávají bolest nejen v odpovídající oblasti, ale i tzv. bolest přenesenou. Mezi další účinky této terapie patří snížení svalového napětí a zmírnění bolesti, což v praxi nejčastěji využíváme v oblasti trapézového svalu a horních fixátorů lopatek.