Fyzioterapie sportovců

O terapii

Fyzioterapie pohybově aktivních a sportujících jedinců je zaměřena na kompenzaci a případné řešení tělesných problémů spojených s daným sportovním odvětvím. Pomyslným cílem je umožnit sportujícím lidem fungovat bez bolesti a omezení.

Zaměřujeme se na:

Při návštěvě fyzioterapeuta je nejprve proveden kineziologický rozbor s ohledem na daný sport a na vyšetření svalových dysbalancí. Na základě výsledků kineziologického rozboru jsou stanoveny cíle a metody sportovní fyzioterapie. Terapie je zaměřena na léčbu funkčních poruch pohybového systému, na přetížení a funkční řetězení poruch.

Nejčastější zranění a chronické problémy sportovců:

Sportovci-2