Náš tým

PhDr. Petr Zahradník, Ph.D.

Fyzioterapeut

“Největšími učiteli nás dospělých jsou děti a zejména malá miminka, která jsou ztělesněním dokonalosti a nevinnosti. A navíc nám ukazují v celé své ryzosti, jak zásadní je komunikace prostřednictvím energií.”

O Petrovi:

Petr svůj přístup opírá o principy fungování lidského těla a vliv energií na tělo, vycházející zejména z naší mysli. Petr pracoval jak v zařízeních s psychosomatickým zaměřením, tak s kolegy, kteří se učili od těch nejlepších.

V rámci postgraduálního studia se pod vedením prof. Koláře věnoval funkčním vztahům páteře a kyčelního kloubu. Podílí se na výuce mediků a fyzioterapeutů na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a vede semináře zaměřené na pochopení vzniku napětí a bolesti a hlavně, jak si sami můžeme pomoci s tělem a myšlenkami.

Vzdělání:

  • Doktorské studium v oboru Kinantropologie. Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (2013 – 2020). Výzkumné zaměření: Kinematika pohybu u osob s poruchou kyčelního kloubu. Školitel: prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
  • Výzkumná stáž v Centre for Musculoskeletal Research, Griffith University; Brisbane, Austrálie.
  • Magistr fyzioterapie, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (2013).
  • Bakalář fyzioterapie, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (2009). Zahraniční studijní pobyt v programu Erasmus zaměřený na dětskou fyzioterapii; Breda, Nizozemsko.

Kurzy:

  • Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle Koláře – část A, B, C; Praha
  • Kurz Mobilizačních technik žeber dle L. Mojžíšové; Praha.
  • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice, Mgr. Bitnar; Praha.
  • Jóga v Rehabilitaci, Mgr. Martina Ježková, Clive Farelly; Hlavice.
  • Kurz Vojtovy reflexní lokomoce pro děti; Olomouc, Praha.