Náš tým

Mgr. Lucie Vokatá

Fyzioterapeutka

Lucie postupně nasbírala zkušenosti jako fyzioterapeutka v nemocničním prostředí, kde pracovala na gynekologicko-porodnickém oddělení, následně pracovala v zařízení s psychosomatickým zaměřením, kde začala intenzivněji vnímat spojitost těla a mysli a jak důležitá je komunikace nejen mezi terapeutem a klientem, ale především v životě.

O Lucii:

Ve svém přístupu využívá řadu manuálních technik v kombinaci s moderními terapeutickými přístupy. Zejména vychází z vývojové kineziologie a její souvislostí s funkčními svalovými řetězci, včetně viscerovertebrálních vztahů.

Lucie působí také ve firmách, kde kromě fyzioterapeutického ošetření přímo na pracovišti poskytuje ergonomické poradenství za účelem vytvoření pracovního prostředí, které nevede k přetěžování lidského těla.

V týmu FYZIOCARE pod vedením PhDr. Petra Zahradníka, Ph.D. začala vnímat velmi silně, jak úzce je propojeno napětí svalů, kůže, orgánů a dalších částí lidského těla s napětím v našem životě. Proto vždy vede své klienty k porozumění o příčině jejich obtíží a nalézá s nimi cestu k jejich odstranění.

Vzdělání:

 • Magistr fyzioterapie, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (2019)
 • Bakalář fyzioterapie, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (2016)

Kurzy:

 • Mobilizace v kontextu svalových řetězců, PhDr. Petr Bitnar, Praha
 • Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi, Mgr. Petr Bitnar, Praha
 • Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické prax – zaměřeno na GERD, Mgr. Petr Bitnar, Praha
 • Komplexní terapie trigger pointů a globální svalová reciproční inhibice, PhDr. Petr Bitnar, Kladno
 • Komplexní terapie pletence ramenního, PhDr. Petr Bitnar, Kladno
 • Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové, Hana Volejníková, Vyškov
 • Speciální kineziologie pohybového aparátu člověka – diferenciální diagnostika a návrh terapie, PhDr. Petr Šifta, Ph.D., Praha
 • Akrální koaktivační terapie (ACT), PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, PhD., Rehaspring Čelákovice
 • Diagnostika a terapie idiopatické skoliosy dle Schrotové a Karského, PhDr. Iveta Pallová Ph.D., CKP Dobřichovice
 • Fasciální manipulace Stecco level 1, Pietro Iogna Prat, PT, MSc., Lorenzo Copetti, PT, Rehaeduca