Komplexní fyzioterapie
 
dětí a dospělých

Mgr. Vendula Tenglová

 
Vendulka vystudovala magisterské studium fyzioterapie na FTVS UK. Ve FYZIOCARE pracuje převážně s dospělými pacienty, ale ráda se věnuje také dětem školního a předškolního věku.

V terapii zastává individuální a pozitivní přístup. Snaží se na člověka nahlížet komplexně a hledat souvislosti, příčiny a řešení vzniklých obtíží, přihlíží k aktuálním potřebám pacienta. Velký důraz klade i na prevenci poruch pohybového aparátu. Za důležité považuje také aktivní přístup pacienta k terapii a jeho motivaci k dosažení cíle. Ve své praxi kombinuje různé fyzioterapeutické přístupy a metody.
 
Zaměřuje se především na ovlivnění měkkých tkání, mobilizační a manipulační techniky a individuální cvičení, kde využívá prvků např. z metody DNS, PNF a senzomotorické stimulace. V rámci terapie aplikuje také kineziotape.