logo

Služby

Užitečné informace

Pondělí - Čtvrtek - 08:00 - 19:00
Pátek - 08:00-15:00

777 210 126 | 233 322 968
fyziocare@gmail.com

V Tůních 11
120 00 Praha 2
1. patro

Fyzioterapie dětí a dospělých


McKenzie
McKenzie.jpg, 119kB

McKenzie metoda je diagnostický a terapeutický systém založený na autoterapii, který vede k aktivnímu cvičení včetně úpravy pohybového režimu.
Na základě správné diagnostiky klient cvičí obvykle pouze jeden cvik několikrát denně.
Metoda je vhodná pro celý pohybový systém, tj. krční a bederní páteř, ale i periferní klouby jako např. rameno, koleno, kyčel atd.


Fyzioterapie hlubokého stabilizačního systému
hlustab.jpg, 119kB

Jedná se o aktivaci hluboce uložených svalů v těle a jejich zapojení do stabilizace páteře v běžném životě.
Automatické zapojení těchto svalů doprovází každý náš cílený pohyb. Tyto svaly ohraničují dutinu břišní. Jsou-li v rovnováze, je zajištěna stabilita celé oblasti bederní páteře. Pokud nejsou, nastává problém a přicházíme na řadu my, fyzioterapeuti.
Cílené ovlivnění těchto svalů má stabilizační funkci, zpevňuje páteř i břišní svaly a proto má velký význam v prevenci a vlastní léčbě poruch pohybového aparátu.


Metoda Ludmily Mojžíšové
mojzisova.jpg, 119kB

Metoda Ludmily Mojžíšové je častou volbou pro ovlivnění funkční sterility, stejně tak ji využíváme při menstruačních bolestech nebo bolestech hlavy.
Její velká účinnost spočívá v kombinaci měkkých a mobilizačních technik páteře a žeber spolu s aktivním cvičením.
Zásadním předpokladem úspěchu této metody je pravidelnost a poctivost v aktivním přístupu klienta.


Manuální fyzioterapie
manfyz.jpg, 119kB

Jedná se o tzv. měkké a mobilizační techniky.
Využití měkkých technik je základem práce každého fyzioterapeuta. Protažením jednotlivých struktur těla dochází k uvolnění zvýšeného napětí v oblasti kůže, podkoží, fascií a svalů.
Mobilizační techniky příznivě ovlivňují omezení kloubní pohyblivosti za použití jemných a stále se opakujících pohybů a svalové relaxace.


ACT
act.jpg, 119kB

ACT neboli akrální koaktivační terapie dle Ingrid Palaščákové Špringrové je metoda využívající polohy motorického vývoje dítěte. V těchto polohách dochází k napřímení páteře, zapojení hlubokého svalstva trupu a k jeho stabilizaci. Pomocí motorického učení nahrazujeme naše vadné pohybové stereotypy za správné, které se pravidelným opakováním fixují.
Základem cvičení je vzpěr o akra končetin, tedy o ruce a paty. Díky vzpěru o akrální části končetin dochází k aktivaci a koordinaci ventrálních a dorzálních svalových řetězců.
Metoda má široké spektrum využití. Je vhodná pro sportovce, pro pacienty po ortopedických operacích, pro lidi se sedavým zaměstnáním. Dále pro miminka se špatným motorickým vývojem, pro děti, ženy po porodu. Ale i pro seniory a další.


Vojtova metoda
vojtova.jpg, 119kB

Jedná se o soubor stimulačních technik, při kterých jsou do mozku vysílány podněty z periferie těla a tak jsou aktivovány vrozené pohybové vzorce a svalové souhry. To se projevuje koordinovanými pohyby trupu a končetin.
Vojtova metoda je poptávána především dětskými pacienty, u kterých jsou pod odborným vedením terapeuta zapojeni jejich rodiče a doma cvičení pak sami několikrát denně provádějí.
U dospělých lze v rámci Vojtovy metody využít i tzv. self-training, který může pacient provádět doma sám. Cílem je zmírnění obtíží a udržení stávajících pohybových funkcí.


Kinesiotaping z anglického „kinesio“ = pohyb, „tape“ = páska
tape.jpg, 124kB

Tape je pružná a vodostálá páska, která se lepí na tělo na účelem podpory procesu hojení, regenerace svalů nebo ke zvýšení či snížení svalové aktivity.
Kinesiotaping využíváme nejen u sportovců a dospělých klientů, ale také u dětských pacientů včetně miminek.
U miminek pásku nejčastěji aplikujeme ke zvýšení svalového napětí, zejména na slabé břišní svalstvo a ke korekci vadných postavení nožiček.


Fyzikální terapie
fyzter.jpg, 119kB

Fyzikální procedury – působení tepla, světla, zvukových vln, nízkofrekvenčních proudů, magnetického pole - vyvolávají v lidských tkáních pozitivní změny a tím pomáhají při léčbě řady onemocnění.
Magnetoterapie se hojně využívá pro léčbu degenerativních a zánětlivých onemocnění pohybového aparátu a velmi úspěšně při léčbě poúrazových stavů.
Elektroterapii využíváme k prokrvení bolestivých partií v oblasti páteře a kloubů či ke sníženého svalového napětí.
Ultrazvuk využívá mechanického vlnění, které způsobí mikromasáž ošetřované tkáně a tím dochází k výraznému prokrvení a uvolnění problematických oblastí.


Baňkování (Cupping)
banka.jpg, 119kB

V rámci ošetřování bolestivých stavů pohybového aparátu a při práci na uvolňování měkkých tkání používáme různé typy baněk.
Baňky mohou být vyrobeny z keramiky, bambusu, skla, plastu či silikonu.
Důležitá je nejen technika baňkování, ale i znalost, který materiál, kdy použít.
Při používání různých baněk se vždy jedná o trochu odlišný způsob ošetření, ale vždy výborný terapeutický efekt a skvělý výsledek léčby.