logo

Často kladené dotazy

Jsou dvě možnosti jak se k nám dostat:
Na základě poukazu FT na ošetření/vyšetření vystaveným lékařem
nebo bez poukazu na přímou platbu.

Poukaz na ošetření/vyšetření FT může vystavit praktický lékař, neurolog, ortoped, dětský lékař, popřípadě lékaři jiných specializací. Lékaři předepisují poukaz na rehabilitaci na základě vlastního uvážení (popř. doporučení od jiného specialisty).

Četnost předepsaných rehabilitací určuje ošetřující lékař dle aktuálního stavu pacienta. Nejčastěji předepisuje lékař 5-10 návštěv v rámci jedné terapie za rok.

Během první návštěvy obvykle probíhá vstupní pohovor (anamnéza) a vstupní vyšetření. Na základě výsledků se provádí rovnou i terapie, která většinou spočívá v aplikaci manuální terapie (techniky měkkých tkání, mobilizace, baňkování) v kombinaci se cvičením a doporučením pro další pohybové aktivity pacienta.

V případě doporučení rehabilitace od lékaře je nutné přinést s sebou poukaz na vyšetření/ošetření FT, dále aktuální zprávy od lékařů (zprávy z RTG, magnetické rezonance, CT, EMG apod.). U dospělých není potřeba mít žádné speciální oblečení (terapie probíhá většinou ve spodním prádle). U dětí v kojeneckém věku je vhodné s sebou přinést podložku nebo plínku, popř. oblíbenou hračku.

První terapie trvá zpravidla 60 minut, přičemž první polovina je věnovaná anamnéze (vstupní pohovor) a vstupnímu vyšetření a druhá polovina je věnována samotné terapii. Každá další terapie trvá zpravidla 30 minut.

Terapii, předepsanou na FT poukazu, vám plně hradí zdravotní pojišťovna. Jelikož však v našem zdravotnickém zařízení využíváme i nadstandardní terapeutické metody (nehrazené ze zdravotního pojištění), účtujeme si za každou návštěvu paušální poplatek 300Kč.

Po vyčerpání návštěv většinou následuje kontrola u ošetřujícího lékaře, který posoudí, zda je potřeba v rehabilitaci dále pokračovat. Pokud došlo ke zmírnění, resp. odstranění obtíží, doporučuje fyzioterapeut, ve většině případech, pokračovat v individuálním cvičení doma, a v případě navrácení obtíží se znovu obrátit na lékaře, který zváží další postup, nebo přímo na fyzioterapeuta.

Ano, většinou u nás funguje preventivní péče v rámci komplexní terapie každého pacienta. Využívají se zejména prvky léčebné tělesné výchovy (LTV) neboli kompenzačních cvičení, které si pak pacient může doma provádět sám. Cílem preventivní péče je naučit pacienty, jak si pomoct od bolesti a zároveň bolesti i předcházet.

Techniky měkkých tkání, tzn. prvky klasické, reflexní, lyfmatické, baňkové masáže apod. využíváme spíše během samotné fyzioterapie k ovlivnění měkkých tkání, jakožto přípravy před následným cvičením. Masáže, chápané jako relaxační a regenerační procedury, nejsou hlavní náplní našeho pracoviště.

Pokud máte i jiné otázky, neváhejte nás kontaktovat